Bild föreställande: dekor ikon stor

Behandling

Adekvat behandling efter noggrann personlighetsbedömning

 

  

Utredning/Bedömning & Mål 

I början av behandlingen görs en personlighetsbedömning och kartläggning av tillgångar och brister, speciellt på det sociala området. Utifrån det kopplas en adekvat behandling, som exempelvis ger eleven tillfälle att (se höger):

 

 

I speciella fall kan vi inledningsvis göra en mer omfattande  neuropsykologisk utredning som omfattar begåvningsnivå med eventuell hjärnskadebild, personlighetsbedömning, neuropsykologiska funktionsnedsättningar, missbruksbild och kartläggning av sociala färdighetsbrister/-tillgångar.

 

 

 

 

Bild föreställande: dekor linje v

Bild föreställande: dekor ikon lasmer

 

Skaffa självförtroende i olika sociala situationer

 

Bild föreställande: dekor ikon lasmer

 

Arbeta bort flykt- och undvikandebeteenden

 

Bild föreställande: dekor ikon lasmer

 

Bete sig konstruktivt i konfliktsituationer

 

Bild föreställande: dekor ikon lasmer

 

Lära sig att styra sin ångest

 

Bild föreställande: dekor ikon lasmer

 

Klara egen ekonomi

 

Bild föreställande: dekor ikon lasmer

 

Ta avstånd från droger och undvika risksituationer där man kan ta återfall

 

 

 

Beteendeterapi/kognitiv terapi


Anhörignätverk

 

Teoretiskt har vi en referensram till beteendeterapi och kognitiv terapi. Varje elev har terapisamtal en eller två gånger i veckan. Vård av personer med missbruksproblem sker med behandlingshemmets psykolog och ofta är kontaktmannen med i samtalet för att spegla olika vardagsbeteenden som kan vara relevanta. Utredning förekommer även med konsulterande psykolog/psykoterapeut vid behov.

 

 

Genom behandlingshemmets relativa litenhet har vi en sorts familjeatmosfär där barn, fästmör och andra anhöriga ofta finns med. Vi tar med nätverket i den utsträckning som vi bedömer att det är adekvat.

 

 

 

Miljöterapeutisk & pedagogisk träning


 Bild föreställande: behandling bild

 

Vi fungerar miljöterapeutiskt såtillvida att vardagliga rutiner som städning, bakning, matlagning, reparationer och utearbeten sköts av elever och personal tillsammans. Miljöpedagogiken fungerar på det sättet att elevens alla dagliga beteenden ligger till grund för behandlingen av honom.


 

 

 

ART, Återfallsprevention, CRA & KBT steg 1


 

 

Vi erbjuder även ART, återfallsprevention, CRA och KBT med steg 1 utbildad terapeut.