Bodafors Behandlings- & Utslussningshem

Bra rehabiliteringsmöjligheter i vacker miljö!

Bra rehabiliteringsmöjligheter i vacker miljö!

– Bodafors Behandlings- & Utslussningshem

Bodafors Behandlings- & Utslussningshem ligger vackert beläget på en höjd i Bodafors, Nässjö kommun. Vi vänder oss i första hand till män över 18 år med alla slag av missbruksproblem och/eller beteendestörningar. Vi kan vårda enligt SoL, LVU, 27§ LVM.

Behandling

Behandlingen utgår från KBT. Under behandlingstiden görs en fortlöpande bedömning av elevens behov och förutsättningar. Varje elev har terapisamtal en eller två gånger i veckan och utöver det arbetar vi med miljöterapeutisk och pedagogisk träning.

Utslussning

Tonvikten i vårt arbete ligger på att ge eleven en fungerande utslussning i samhället. Vi har bra samarbete med ett flertal företag som ställer upp med pryoplatser.