Bra rehabiliteringsmöjligheter i vacker miljö!

- Bodafors Behandlings- & Utslussningshem

Bodafors Behandlings- & Utslussningshem ligger vackert beläget på en höjd i Bodafors, Nässjö kommun. Vi vänder oss i första hand till män över 18 år med alla slag av missbruksproblem och/eller beteendestörningar. Vi kan vårda enligt SoL, LVU, 27§ LVM.


Behandling

Under behandlingstiden görs en fortlöpande bedömning av elevens behov och förutsättningar. Varje elev har terapisamtal en eller två gånger i veckan och utöver det arbetar vi med miljöterapeutisk och pedagogisk träning.


 Läs mer

Utslussning

Tonvikten i vårt arbete ligger på att ge eleven en fungerande utslussning i samhället. Vi har bra samarbete med ett flertal företag som ställer upp med pryoplatser.


 Läs mer