Utslussning

Personligt anpassad utslussning i små steg.

En fungerande utslussning

I vårt arbete lägger vi tonvikt på att eleven får en fungerande utslussning i samhället. Det innebär oftast att vi inte ger upp förrän eleven klarar ett eget liv.

Utslussning är en successiv separation från klientroll till samhällsmedborgare. Denna separation är känslig och ofta utsatt för bakslag. Därför måste den ske i tillräckligt små steg och varje steg måste innehålla möjligheter till reträtt med förändrad behandling, annan planering m.m.

Pryoarbete/arbetsträning

Vi har ett nät med ca 10 företag som ställer upp med pryoplatser. Vi har en nära kontakt med företagen, vilket innebär att vi kan individualisera och skräddarsy pryoarbetet efter elevens egna förutsättningar.

Fritid

Det är viktigt att ha konstruktiva fritidsintressen i sitt nya, drogfria liv. Under behandlingstiden får eleven bland annat tillfälle till teater- och konsertbesök och fysisk träning (bowling, innebandy, korpfotboll, volleyboll m.m.). Vi gör också kanotutflykter och skidutflykter.

Det är viktigt att det inte blir en passiv konsumtion av fritid och därför uppmuntrar vi eller ordnar själva deltagande i kurser eller att delta i föreningsliv.

Studier

Under utslussningen har eleven möjlighet att studera på folkhögskola eller Komvux. Vi har ofta samarbete med AMI och AF under utslussningen.

Utslussning i Bodafors nära Nässjö