Utslussning

Personligt anpassad utslussning i små steg.


En fungerande utslussning

I vårt arbete lägger vi tonvikt på att eleven får en fungerande utslussning i samhället. Det innebär oftast att vi inte ger upp förrän eleven klarar ett eget liv.

Utslussning är en successiv separation från klientroll till samhällsmedborgare. Denna separation är känslig och ofta utsatt för bakslag. Därför måste den ske i tillräckligt små steg och varje steg måste innehålla möjligheter till reträtt med förändrad behandling, annan planering m.m.

 

Pryoarbete/arbetsträning

Vi har ett nät med ca 10 företag som ställer upp med pryoplatser. Vi har en nära kontakt med företagen, vilket innebär att vi kan individualisera och skräddarsy pryoarbetet efter elevens egna förutsättningar.

Studier

Under utslussningen har eleven möjlighet att studera på folkhögskola eller Komvux. Vi har ofta samarbete med AMI och AF under utslussningen. Vi har också en mycket bra kontakt med närbelägna Viebäcks folkhögskola, där det finns möjlighet till individualiserad studiegång som kan innebära ”prova på”-studier, att läsa ett begränsat antal ämnen eller att fullfölja utbildning till fritidsledare.

Fritid

Det är viktigt att ha konstruktiva fritidsintressen i sitt nya, drogfria liv. Under behandlingstiden får eleven bland annat tillfälle till teater- och konsertbesök och fysisk träning (bowling, innebandy, korpfotboll, volleyboll m.m.). Vi gör också kanotutflykter och skidutflykter.

Det är viktigt att det inte blir en passiv konsumtion av fritid och därför uppmuntrar vi eller ordnar själva deltagande i kurser eller att delta i föreningsliv.

Biståndsarbete

Vi har startat en biståndsförening, Bodafors Aktivitets- och Biståndsförening, som har nära anknytning till behandlingshemmet. En av tankarna med denna typ av arbete är att eleven ska få en vidgad förståelse för omvärlden och problem hos andra befolkningsgrupper, bortom den vanliga egotrippade inställning som råder i missbrukarvärlden.

Vi samarbetar med en organisation i Ryssland. Vi samlar in kläder och utrustning samt tillverkar engångspallar som säljs för att få medel till biståndsresor. Vi reser i egen regi och elever som har arbetat med biståndet är självklara resedeltagare. Vi har gjort resor till Rumänien, Estland och Ryssland.