Behandling

Adekvat behandling efter noggrann personlighetsbedömning.

Utredning/Bedömning & Mål

I början av behandlingen görs en personlighetsbedömning och kartläggning av tillgångar och brister, speciellt på det sociala området. Utifrån det kopplas en adekvat behandling, som exempelvis ger eleven tillfälle att:

  • Skaffa självförtroende i olika sociala situationer
  • Arbeta bort flykt- och undvikandebeteenden
  • Bete sig konstruktivt i konfliktsituationer
  • Lära sig att styra sin ångest
  • Klara egen ekonomi
  • Ta avstånd från droger och undvika risksituationer där man kan ta återfall

I speciella fall kan vi inledningsvis göra en mer omfattande neuropsykologisk utredning som omfattar begåvningsnivå med eventuell hjärnskadebild, personlighetsbedömning, neuropsykologiska funktionsnedsättningar, missbruksbild och kartläggning av sociala färdighetsbrister/-tillgångar.

Miljöterapeutisk & pedagogisk träning

Vi fungerar miljöterapeutiskt såtillvida att vardagliga rutiner som städning, bakning, matlagning, reparationer och utearbeten sköts av elever och personal tillsammans. Miljöpedagogiken fungerar på det sättet att elevens alla dagliga beteenden ligger till grund för behandlingen av honom.

Beteendeterapi/kognitiv terapi

Teoretiskt har vi en referensram till beteendeterapi och kognitiv terapi. Varje elev har terapisamtal en eller två gånger i veckan. Vård av missbrukare sker med behandlingshemmets psykolog och ofta är kontaktmannen med i samtalet för att spegla olika vardagsbeteenden som kan vara relevanta. Utredning förekommer även med konsulterande psykolog/psykoterapeut vid behov.

Vård av personer med missbruksproblematik

För elever som kommer till oss på grund av drogmissbruk så sker behandlingen enligt SoL alternativt KvaL samt i vid vissa fall 27§ LVM. Utöver att stärka självbilden och arbete med att eleverna får en bättre kontroll över sina liv så är vårt mål att skapa ett förtroende mellan personal och elever.

Anhörignätverk

Genom behandlingshemmets relativa litenhet har vi en sorts familjeatmosfär där barn, fästmör och andra anhöriga ofta finns med. Vi tar med nätverket i den utsträckning som vi bedömer att det är adekvat.

ART, Återfallsprevention, CRA & KBT steg 1

Vi erbjuder även ART, återfallsprevention, CRA och KBT med steg 1 utbildad terapeut.