Behandling

Adekvat behandling efter noggrann personlighetsbedömning.

Behandlingshem för missbrukare | Missbruksvård i Jönköpings Län

Alla människor som har en önskan om att förändra sitt liv har rätt till bra vård! Vi har en stark tro på människans förmåga att skapa nya vanor, nya tankebanor och ett värdigt liv. Hos oss blir du väl omhändertagen och får det stöd du behöver för att kunna leva ett nyktert och självständigt liv.

Behandlingshem för missbrukare – för ett liv utan missbruk

Bodafors Behandlings- och Utslussningshem är ett behandlingshem för missbrukare i Jönköpings Län som erbjuder behandling utifrån varje klients unika behov och individuella situation. Hos oss bemöts du med värme och respekt, vi ser dig och gör allt vi kan för att ge dig de bästa förutsättningarna att nå ett liv utan missbruk.

Missbruksvård i Jönköping

Bra missbruksvård skapas i ett ömsesidigt samarbete mellan klienten, närstående, vårdaktörer och myndigheter. Med vår genuina omsorg, breda kunskap och långa erfarenhet av missbruksvård kan vi erbjuda vård som håller genom livet. 

Professionell vård av missbrukare

Med många års erfarenhet av vård av missbrukare vet vi att det är möjligt att förändra en destruktiv livsstil som skapats på grund av alkohol eller droger. Utifrån den enskilda individens situation erbjuder vi professionell vård av missbrukare och behandling grundad på metoder med bevisad effekt.

Utredning/Bedömning & Mål

I början av behandlingen görs en personlighetsbedömning och kartläggning av tillgångar och brister, speciellt på det sociala området. Utifrån det kopplas en adekvat behandling, som exempelvis ger eleven tillfälle att:

  • Skaffa självförtroende i olika sociala situationer
  • Arbeta bort flykt- och undvikandebeteenden
  • Bete sig konstruktivt i konfliktsituationer
  • Lära sig att styra sin ångest
  • Klara egen ekonomi
  • Ta avstånd från droger och undvika risksituationer där man kan ta återfall

I speciella fall kan vi inledningsvis göra en mer omfattande neuropsykologisk utredning som omfattar begåvningsnivå med eventuell hjärnskadebild, personlighetsbedömning, neuropsykologiska funktionsnedsättningar, missbruksbild och kartläggning av sociala färdighetsbrister/-tillgångar.

Miljöterapeutisk & pedagogisk träning

Vi fungerar miljöterapeutiskt såtillvida att vardagliga rutiner som städning, bakning, matlagning, reparationer och utearbeten sköts av elever och personal tillsammans. Miljöpedagogiken fungerar på det sättet att elevens alla dagliga beteenden ligger till grund för behandlingen av honom.

Beteendeterapi/kognitiv terapi

Teoretiskt har vi en referensram till beteendeterapi och kognitiv terapi. Varje elev har terapisamtal en eller två gånger i veckan. Vård av missbrukare sker med behandlingshemmets psykolog och ofta är kontaktmannen med i samtalet för att spegla olika vardagsbeteenden som kan vara relevanta. Utredning förekommer även med konsulterande psykolog/psykoterapeut vid behov.

Vård av personer med missbruksproblematik

För elever som kommer till oss på grund av drogmissbruk så sker behandlingen enligt SoL alternativt KvaL samt i vid vissa fall 27§ LVM. Utöver att stärka självbilden och arbete med att eleverna får en bättre kontroll över sina liv så är vårt mål att skapa ett förtroende mellan personal och elever.

Anhörignätverk

Genom behandlingshemmets relativa litenhet har vi en sorts familjeatmosfär där barn, fästmör och andra anhöriga ofta finns med. Vi tar med nätverket i den utsträckning som vi bedömer att det är adekvat.

ART, Återfallsprevention, CRA & KBT steg 1

Vi erbjuder även ART, återfallsprevention, CRA och KBT med steg 1 utbildad terapeut.