Behandlingshemmet i Bodafors

Med ett naturskönt läge strax utanför Bodafors söder om Nässjö ligger Bodafors Behandlings- & Utslussningshem.

Målgrupp

Vi vänder oss i första hand till män över 18 år med alla slag av missbruksproblem och/eller beteendestörningar. Vi kan vårda enligt SoL, LVU, 27§ LVM.

Tillsyn

Personal finns på hemmet dygnet runt:
Vardagar, dagtid: 7 personal
Vardagar efter kl. 16.30: 2 personal
Efter 21.00: 1 personal med 1 personal i bakjour.
Helger: 1 personal med 1 personal i bakjour

I praktiken är tillsynen ännu större eftersom föreståndarfamiljen bor ca 40 m från elevbostaden och ytterligare 2 personer inom området.

Omsorg

Vi har 14 platser och 8,8 tjänster.

Konsulttjänster: leg läkare 1 dag/månad, konsulterande leg. psykolog för neuropsykologiska utredningar med tillägg samt psykologsamtal, samt leg läkare med specialistkompetens inom neuropsykiatri.